ZAVRŠNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA „NABAVA 2 KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA“

05.07.2021. S obzirom na trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom COVID-19 u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u Ličko-senjskoj županiji, završna konferencija projekta „Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Komunalac Gospić d.o.o.“ neće se fizički održati. Zbog navedene situacije, sam projekt i njegovi glavni ciljevi javnosti će se predstaviti putem objave u medijima, te objavama na web stranici Prijavitelja.

 

U sklopu javnog poziva „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“  – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. iz Gospića odobren je projekt „Nabava 2 komunalna vozila za Komunalac Gospić d.o.o.“ ukupne vrijednosti 1.889.433,33 kuna. Visina bespovratnih sredstava iznosi 1.480,000,00 kuna. Predmet poziva je nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i na javnim površinama. Cilj poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projekt će se provoditi u trajanju od 15 mjeseci na području Grada Gospića čime je obuhvaćeno oko 3685 kućanstva i 280 pravnih osoba. U sklopu projekta nabavljena su dva nova komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada. Komunalno vozilo nosivosti 18 tona i opremljeno nadogradnjom od 16m3 dvokomorno za sakupljanje papira, plastike, tetrapaka i metalne ambalaže. Drugo, manje komunalno vozilo nosivosti 7.5 tona koristiti će se za sakupljanje biootpada i granja.

Glavni ciljevi projekta su povećanje kapaciteta za odvojeno sakupljanje otpada što će rezultirati povećanjem količina odvojeno sakupljenog otpada te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.  Nabavljena komunalna vozila opremljena su novom najmodernijom tehnologijom koja koristi različite filtere koji znatno smanjuju emisije ispušnih plinova i prihvatljiviji su za okoliš. Novonabavljena vozila opremljena su opremom koja će ubrzati proces odvojenog sakupljanja otpada te su vodonepropusna i imaju značajno manji utjecaj na okoliš u vidu sprečavanja istjecanja tekućine, širenja prašine i neugodnih mirisa prilikom sakupljanja biorazgradivog otpada posebice u ljetnim mjesecima. U sklopu projekta odrađene su planirane aktivnosti informiranja i vidljivosti za sve naše sadašnje i buduće korisnike usluga.

Provedbom ovog projekta modernizirati će se vozni park, optimizirati proces odvojenog prikupljanja otpada, povećati stopa odvojeno sakupljenog otpada i  kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpada.

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o

 

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.