Izmjena radnog vremena Reciklažnog dvorišta

Od 14. kolovoza do 28. kolovoza Reciklažno dvorište u Gospiću će raditi samo na dane:
Ponedjeljak, srijeda i petak u vremenu od 08:00-14:00h dok će ostale dane biti zatvoreno.
Od ponedjeljka 28. kolovoza nastaviti će raditi po starom radnom vremenu:
Ponedjeljak, srijeda, petak od 08:00 – 14:00h
Utorak, četvrtak od 14:00 – 19:00h
Subota od 08:00 – 12:00h

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.