PREDMET POSLOVANJA

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

– skupljanje otpada za potrebe drugih

– prijevoz otpada za potrebe drugih

– posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada

– skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanje otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

– uvoz otpada

– izvoz otpada

– stručni poslovi prostornog uređenja

– projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

– nadzor nad gradnjom

– računovodstveni poslovi

– računalne i srodne djelatnosti

– savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

– poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

– prijevoz putnika u javnom prometu

– održavanje čistoće

– odlaganje komunalnog otpada

– održavanje javnih površina

– održavanje nerazvrstanih cesta

– tržnice na malo

– održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika

– obavljanje dimnjačarskih poslova

– javna rasvjeta

– kupnja i prodaja robe

– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i  inozemnom tržištu

– zastupanje inozemnih tvrtki

– pružanja usluga organizacije i naplate parkiranja

– djelatnost sajmova i zabavnih parkova

– djelatnost privatne zaštite