Komunalac Gospić d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika te ih obrađuje u skladu s primjenjivim propisima, uključujući Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018.).

Ispitanik je svaka fizička osoba (pojedinac) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Komunalac Gospić d.o.o. kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik:

imate pravo od Komunalac Gospić d.o.o. zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, zatim imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod Komunalac Gospić d.o.o. ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka: imena i e-mail adrese nužno je za slanje upita putem formulara koji se nalazi na ovoj web stranici, tako da postavljanje upita Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

TitleHitsDate addedDate modifiedDownload
Prava_ispitanika_111817-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Politika_zaštite_osobnih_podataka_112717-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Komunalac_-_Prava_ispitanika_202010417-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Komunalac_-_Politika_zaštite_osobnih_podataka_2020(2)13317-12-202017-12-2020 DownloadPreview