Gorivo za vozila i strojeve

Vrsta postupka : otvoreni postupak
Vrsta ugovora: roba
Procijenjena vrijednost: 90.000,00 eura
CPV: 09000000

Evidencijski broj nabave. 02/24 JN
Broj objave: 2024/S F02-0001850
Datum slanja: 4.3.2024. godine
Datum objave: 5.3.2024. godine
Datum završetka: 25.3.2024. godine do 12:00:00

Informacije o otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu goriva za vozila i strojeve nalaze se na linku: https://eojn.hr/tender-eo/3248 .

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.