PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenik za informiranje: Nikolina Jurković, bacc.admin.publ. Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) uređeno je Pravo na pristup informacijama koje Komunalac Gospić d.o.o. posjeduje, raspolaže ili nadzire. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva prema Komunalac Gospić d.o.o.: poštom na adresu: Bužimska 10, 53000, Gospić elektroničkom poštom na: nikolina.jurkovic@komunalac-gospic.hr Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i ostali relevantni dokumenti nalaze se u prilogu. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.

Pravo na pristup informacijama

TitleHitsDate addedDate modifiedDownload
Zahtjev-za-pristup-informacijama 6523-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija 5623-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije 5523-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Propisi-Pristup-informacijama 6023-12-202023-12-2020 DownloadPreview