Podjela novih spremnika

Podjela novih spremnika

Početkom siječnja zaposlenici gradskog komunalnog društva Komunalac Gospić d.o.o. započeli su s podjelom spremnika za reciklabilni otpad, papir i plastiku. Krajem prošle godine, Grad Gospić i Komunalac nabavili su 7 tisuća novih spremnika čija je nabava sufinancirana EU sredstvima, a Continue reading