Poučne staze Grada Gospića Ćukinov put – Budački most

Poučna staza Ćukinov put – Budački most jedna je od pet poučnih staza uređenih na području grada Gospića u vidu nove turističke ponude našeg Grada. Navedena staza spaja Pazarišku ulicu i Budačku ulicu (Budački most).

Uređenjem poučnih staza kontinuirano se ulaže u turističku infrastrukturu te se građanima Gospića i turistima omogućilo korištenje šumskih prostora za rekreaciju i ugodan boravak u prirodi.

 

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. je 2018. godine prijavio EU projekt „Poučna staza Ćukinov put – Budački most” na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 08, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, a Ugovor o financiranju potpisan je u kolovozu 2019. godine.

Ovim EU projektom provele su se aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganje u rekonstrukciju postojeće pješačke staze u poučnu stazu s pratećim sadržajima s krajnjim ciljem educiranja i informiranja budućih posjetitelja o važnosti šuma, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.

Projektom je:

  • uređena i rekonstruirana poučna staza,
  • uređen prostor za rekreaciju: postavljeno je 10 novih sprava za rekreaciju,
  • postavljeno 5 novih edukativnih i informativnih ploča duž poučne staze s različitim sadržajima (protupožarna zaštita, šumska kultura crnog bora, šumska kultura obične smreke, potrajno gospodarenje šumama) i 4 smjerokaza kretanja duž staze
  • postavljene su klupe i stolovi.

Poučna staza s pratećim sadržajima prvenstveno ima javno društvenu namjenu u svrhu poboljšanja turističke ponude grada Gospića, a postojeći sadržaji su besplatni i javno dostupni tijekom cijele godine svim zainteresiranim posjetiteljima.

Ukupna vrijednost projekta:

691.505,00 kn

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.