RASPORED ODVOZA

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

DNEVNI PREGLED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PO ULICAMA

 1. ANTE STARČEVIĆA
 2. FRANA KURELCA
 3. EUGENA KUMIČIĆA
 4. POPA F.BINIČKOG
 5. LAVOSLAVA VUKELIĆA
 6. IVANA GOJTANA
 7. MIROSLAVA KRALJEVIĆA
 8. NEZNANIH JUNAKA
 9. SENJSKIH ŽRTAVA
 10. POPA NIKOLE MAŠIĆA
 11. VJENCESLAVA NOVAKA
 12. PAZARIŠKA
 13. FERDINANDA KOVAČEVIĆA
 14. KNEZA DOMAGOJA
 15. VLADIMIRA NAZORA
 16. S.S.KRANJČEVIĆA
 17. ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
 18. MILE BUDAKA
 19. AUGUSTA ŠENOE
 20. TINA UJEVIĆA
 21. BUŽIMSKA
 1. KANIŠKA
 2. CENTAR DO KAPELICE
 3. BANA I.KARLOVIĆA
 4. VILE VELEBITA
 5. 30.SVIBNJA
 6. NIKOLE TESLE
 7. ANTUNA MIHANOVIĆA
 8. LJUDEVITA GAJA
 9. GROFA J.DRAŠKOVIĆA
 10. KRALJA P.KREŠIMIRA
 11. ŽABIČKA
 12. VELEBITSKA
 13. KNEZA L.MILINKOVIĆA
 14. JASIKOVAČKA
 15. KNEZA NOVAKA
 16. BILAJSKA
 17. LIPOVSKA
 18. SENJSKA
 19. CRIKVENIČKA
 20. DUBROVAČKA
 21. ŽABICA OD TRUPINOVCA
 22. DO MOSTA (TREĆI U MJ.)  1 i 3
 23. DONJA KANIŽAOD NIKOLE ZDUNIĆA DO ČITAONE(TREĆI U MJ.)1 i 3
 24. ZADARSKA
 25. RIJEČKA
 26. LOVINAČKA
 27. KARLOVAČKA
 28. PAKRAČKA
 29. SPLITSKA
 30. SLUNJSKA
 31. VUKOVARSKA
 32. OSIJEČKA
 33. VARAŽDINSKA
 34. RIBNIČKA
 35. LIPE
 36. BUDAK
 37. STARI LIČKI OSIK
 38. MUŠALUK, VUKŠIĆ
 39. BILAJ, RIBNIK
 1. KANIŠKA
 2. KANIŽA
 3. PUT POBJEDE HRVATSKE GARDE
 4. IVANA  HORVAĆANINA
 5. ČANIĆ GAJ
 6. MIRKOVCI
 7. KRALJA TOMISLAVA
 8. PAZARIŠKA OD VOJARNE DO TRGOVINE “MARTIN”
 9. ZAGREBAČKA
 10. KNEZA JERKA RUKAVINE
 11. TRNOVAČKA
 12. PODOŠTRA
 13. TRNOVAČKO NOVOSELO
 14. KATARINE ZRINSKE
 15. BRUŠANE
 16. LIDL
 1. POPA MARKA MESIĆA
 2. BANA JOSIPA JELAČIĆA
 3. EUGENA KVATERNIKA
 4. KARLA BRKLJAČIĆA
 5. SMILJANSKA DO GOST. ŠPALJ
 6. LOGORIŠTE
 7. MILE STRAČEVIĆA
 8. PETRA SVAČIĆA
 9. PETRA PRERADOVIĆA
 10. JURE TURIĆA
 11. PERUŠIĆKA
 12. NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG
 13. NIKOLE JURIŠIĆA
 14. KNEZA MISLAVA
 15. KNEZA TRPIMIRA
 16. KRALJA ZVONIMIRA
 1. BUDAČKA
 2. LIČKI OSIK
 3. LIČKI NOVI

OBAVIJEST

o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom.

          Na području grada Gospić (mjesni odbori) određeno je ukupno 11 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokaciji dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Sve naknadne promjene u vezi termina i lokacija zadržavanja mobilnog reciklažnog dvorišta na pojedinim lokacijama građanima će biti dostupne na web stranicama

termini mobilno reciklazno