RASPORED ODVOZA

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

DNEVNI PREGLED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PO ULICAMA

KANIŠKA DO EUROCAFFE-a

BANA I. KARLOVIĆA

VILE VELEBITA

30.SVIBNJA 1990.

ANTUNA MIHANOVIĆA

LJUDEVITA GAJA

GROFA J. DRAŠKOVIĆA

ANTE STARČEVIĆA

FRANA KURELCA

EUGENA KUMIČIĆA

POPA F. BINIČKOG

LAVOSLAVA VUKELIĆA

IVANA GOJTANA

MIROSLAVA KRALJEVIĆA

NEZNANIH JUNAKA

SENJSKIH ŽRTAVA

POPA NIKOLE MAŠIĆA

VJENCESLAVA NOVAKA

PAZARIŠKA DO POS ZGRADA

FERDINANDA KOVAČEVIĆA

KNEZA DOMAGOJA

VLADIMIRA NAZORA

S.S. KRANJČEVIĆA

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA

AUGUSTA ŠENOE

TINA UJEVIĆA

PETRA PRERADOVIĆA

BUŽIMSKA

NIKOLE TESLE
KRALJA P. KREŠIMIRA
ŽABIČKA
VELEBITSKA
KNEZA L. MILINKOVIĆA
JASIKOVAČKA
KNEZA NOVAKA
BILAJSKA
LIPOVSKA
SENJSKA
CRIKVENIČKA
DUBROVAČKA
ŽABICA
DONJA KANIŽA
ČANIĆ GAJ
KRALJA TOMISLAVA OD SEMAFORA
TRNOVAČKA
ZADARSKA
RIJEČKA
LOVINAČKA
KARLOVAČKA
PAKRAČKA
SPLITSKA
SLUNJSKA
VUKOVARSKA
OSIJEČKA
VARAŽDINSKA
RIBNIČKA
LIPE
BUDAK
STARI LIČKI OSIK
MUŠALUK
VUKŠIĆ
BILAJ
RIBNIK
KANIŠKA OD EUROCAFFE-a
KANIŽA
PUT POBJEDE HRVATSKE GARDE
IVANA HORVAĆANINA
MIRKOVCI
KRALJA TOMISLAVA DO
SEMAFORA
PAZARIŠKA OD POS ZGRADA
ZAGREBAČKA
BUDAČKA DO SEMAFORA
KNEZA JERKA RUKAVINE
PODOŠTRA
TRNOVAČKO NOVOSELO
KATARINE ZRINSKE
BRUŠANE
RIZVANUŠA
LIDL
STOP SHOP
POPA MARKA MESIĆA
BANA JOSIPA JELAČIĆA
EUGENA KVATERNIKA
KARLA BRKLJAČIĆA
BUDAČKA OD SEMAFORA DO STOP
SHOP-a
SMILJANSKA
LOGORIŠTE
MILE STRAČEVIĆA
PETRA SVAČIĆA
JURE TURIĆA
PERUŠIĆKA
NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG
NIKOLE JURIŠIĆA
KNEZA MISLAVA
KNEZA TRPIMIRA
KRALJA ZVONIMIRA
SMILJAN
DEBELO BRDO
BOGDANIĆ
KOLAKOVICABUDAČKA OD STOP SHOP-a
LIČKI OSIK
LIČKI NOVI
URIJE
NOVOSELIJEOBAVIJEST

o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom.

          Na području grada Gospić (mjesni odbori) određeno je ukupno 11 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokaciji dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Sve naknadne promjene u vezi termina i lokacija zadržavanja mobilnog reciklažnog dvorišta na pojedinim lokacijama građanima će biti dostupne na web stranicama

termini mobilno reciklazno