RASPORED ODVOZA

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

DNEVNI PREGLED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA PO ULICAMA

KANIŠKA DO EUROCAFFE-a
BANA I. KARLOVIĆA
VILE VELEBITA
30.SVIBNJA 1990.
ANTUNA MIHANOVIĆA
LJUDEVITA GAJA
GROFA J. DRAŠKOVIĆA
ANTE STARČEVIĆA
FRANA KURELCA
EUGENA KUMIČIĆA
POPA F. BINIČKOG
LAVOSLAVA VUKELIĆA
IVANA GOJTANA
MIROSLAVA KRALJEVIĆA
NEZNANIH JUNAKA
SENJSKIH ŽRTAVA
POPA NIKOLE MAŠIĆA
VJENCESLAVA NOVAKA
PAZARIŠKA DO POS ZGRADA
FERDINANDA KOVAČEVIĆA
KNEZA DOMAGOJA
VLADIMIRA NAZORA
S.S. KRANJČEVIĆA
ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA
AUGUSTA ŠENOE
TINA UJEVIĆA
PETRA PRERADOVIĆA
BUŽIMSKA

NIKOLE TESLE
KRALJA P. KREŠIMIRA
ŽABIČKA
VELEBITSKA
KNEZA L. MILINKOVIĆA
JASIKOVAČKA
KNEZA NOVAKA
BILAJSKA
LIPOVSKA
SENJSKA
CRIKVENIČKA
DUBROVAČKA
ŽABICA
DONJA KANIŽA
ČANIĆ GAJ
KRALJA TOMISLAVA OD SEMAFORA
TRNOVAČKA
ZADARSKA
RIJEČKA
LOVINAČKA
KARLOVAČKA
PAKRAČKA
SPLITSKA
SLUNJSKA
VUKOVARSKA
OSIJEČKA
VARAŽDINSKA
RIBNIČKA
LIPE
BUDAK
STARI LIČKI OSIK
MUŠALUK
VUKŠIĆ
BILAJ
RIBNIK

KANIŠKA OD EUROCAFFE-a
KANIŽA
PUT POBJEDE HRVATSKE GARDE
IVANA HORVAĆANINA
MIRKOVCI
KRALJA TOMISLAVA DO SEMAFORA
PAZARIŠKA OD POS ZGRADA
ZAGREBAČKA
BUDAČKA DO SEMAFORA
KNEZA JERKA RUKAVINE
PODOŠTRA
TRNOVAČKO NOVOSELO
KATARINE ZRINSKE
BRUŠANE
RIZVANUŠA
LIDL
STOP SHOP

KANIŠKA OD EUROCAFFE-a
KANIŽA
PUT POBJEDE HRVATSKE GARDE
IVANA HORVAĆANINA
MIRKOVCI
KRALJA TOMISLAVA DO SEMAFORA
PAZARIŠKA OD POS ZGRADA
ZAGREBAČKA
BUDAČKA DO SEMAFORA
KNEZA JERKA RUKAVINE
PODOŠTRA
TRNOVAČKO NOVOSELO
KATARINE ZRINSKE
BRUŠANE
RIZVANUŠA
LIDL
STOP SHOP

BUDAČKA OD STOP SHOP-a
LIČKI OSIK
LIČKI NOVI
URIJE
NOVOSELIJE

OBAVIJEST

o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom.

          Na području grada Gospić (mjesni odbori) određeno je ukupno 11 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokaciji dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Sve naknadne promjene u vezi termina i lokacija zadržavanja mobilnog reciklažnog dvorišta na pojedinim lokacijama građanima će biti dostupne na web stranicama

termini mobilno reciklazno