Dokumenti

TitleHitsDate addedDate modifiedDownload
Registar Ugovora Komunalac 2018 7907-08-202007-08-2020 DownloadPreview
Komunalac Gospić - Plan nabave - 2020 9507-08-202007-08-2020 DownloadPreview
JN Pogonsko gorivo KGS - Izvješće o savjetovanju - 2017 4107-08-202007-08-2020 DownloadPreview
Plan_Nabave_Komunalac_2018 6007-08-202007-08-2020 DownloadPreview
Procedura_za_postupak_JN_-_KOMUNALAC 6307-08-202007-08-2020 DownloadPreview
Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi_-_KOMUNALAC_GOSPIĆ 5707-08-202007-08-2020 DownloadPreview
cjenikKOMUNALNO 22317-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 17217-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Cjenik-2020 27617-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Komunalac_-_Politika_zaštite_osobnih_podataka_2020(2) 6017-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Politika_zaštite_osobnih_podataka_1 5617-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Prava_ispitanika_1 5317-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Komunalac_-_Prava_ispitanika_2020 4617-12-202017-12-2020 DownloadPreview
JN_Pogonsko_gorivo_KGS_-_Izvješće_o_savjetovanju 4717-12-202017-12-2020 DownloadPreview
Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija 3823-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije 4223-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Zahtjev-za-pristup-informacijama 4523-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Propisi-Pristup-informacijama 4423-12-202023-12-2020 DownloadPreview
Plan nabave - Komunalac Gospić 2021 15004-01-202104-01-2021 DownloadPreview
raspored mob rec dvorište - 2021.g. 21104-01-202104-01-2021 DownloadPreview
Odvoz papira 2021.G 27828-01-202128-01-2021 DownloadPreview