TitleHitsDate addedDownload
Pravilnik o načinu rada reciklažnog dvorišta219-03-2023 DownloadPreview
Komunalac Gospić_Izmjena i dopuna PN_2022221-02-2023 DownloadPreview
Komunalac Gospić_Statističko izvješće_2022_v1121-02-2023 DownloadPreview
Komunalac Gospić_Registar ugovora_2022121-02-2023 DownloadPreview
Komunalac Gospić_Statističko izvješće_2022_v2121-02-2023 DownloadPreview
Plan nabave 2023_Komunalac Gospić d.o.o (1)1410-02-2023 DownloadPreview
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 2023310-02-2023 DownloadPreview
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu501-02-2023 DownloadPreview
Opće uvjete isporuke komunalne usluge - Javna Tržnica1018-01-2023 DownloadPreview
Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću1218-01-2023 DownloadPreview
Opći uvjeti isporue komunalne usluge upravljanja i održavanja groblja1218-01-2023 DownloadPreview
Opće uvjete isporuke komunalne usluge - Dimljačarstvo2218-01-2023 DownloadPreview
ETIČKI KODEKS KOMUNALAC GOSPIĆ D.O.O.1609-01-2023 DownloadPreview
PLAN INVESTICIJA U 2023 .GODINI2009-01-2023 DownloadPreview
PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU909-01-2023 DownloadPreview
PLAN INVESTICIJA U 2022. GODINI709-01-2023 DownloadPreview
PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU - IZVRŠENJE1009-01-2023 DownloadPreview
PLAN POSLOVANJA ZA 2021. GODINU709-01-2023 DownloadPreview
Godisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijama za 2020.g1302-01-2023 DownloadPreview
Godisnje_izvjesce O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU1602-01-2023 DownloadPreview
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2021.G1113-12-2022 DownloadPreview
ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021.G.613-12-2022 DownloadPreview
BILANCA ZA 2021.G1413-12-2022 DownloadPreview
Plan poslovanja Komunalac Gospić d.o.o. za 2021. godinu713-12-2022 DownloadPreview
Plan poslovanja Komunalac Gospić d.o.o. za 2021. godinu - izvršenje813-12-2022 DownloadPreview
RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2021.G1613-12-2022 DownloadPreview
BILANCA ZA 2021.G1013-12-2022 DownloadPreview
ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021.G.1413-12-2022 DownloadPreview
Registar ugovora 2021_Komunalac815-11-2022 DownloadPreview
Plan nabave 2021_I. izmjena i dopuna1113-11-2022 DownloadPreview
1 2 3