Naši projekti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

Usluge

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

skupljanje otpada za potrebe drugih

prijevoz otpada za potrebe drugih

posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada

skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanje otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

uvoz otpada

izvoz otpada

stručni poslovi prostornog uređenja

projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

nadzor nad gradnjom

računovodstveni poslovi

računalne i srodne djelatnosti

savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

prijevoz putnika u javnom prometu

održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika

odlaganje komunalnog otpada

održavanje javnih površina

održavanje nerazvrstanih cesta

tržnice na malo

održavanje čistoće

Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.
Zajedno

Stalo nam je do našeg okoliša