Poučne staze Grada Gospića Veliki Žitnik – Dunjevac

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. je 2018. godine prijavio EU projekt „Poučna staza Veliki Žitnik – Dunjevac” na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 08, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, a Ugovor o financiranju potpisan je u kolovozu 2019. godine.

Ovim EU projektom provele su se aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganje u rekonstrukciju postojeće pješačke staze u poučnu stazu s pratećim sadržajima s krajnjim ciljem educiranja i informiranja budućih posjetitelja o važnosti šuma, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.

Projektom je:

  • uređena i rekonstruirana poučna staza,
  • postavljeno 1 natkriveno odmorišta – drvena sjenica i roštilj,
  • postavljen interaktivni info kiosk,
  • postavljeno 4 novih edukativnih i informativnih ploča duž poučne staze s različitim sadržajima (protupožarna zaštita, šumska kultura, potrajno gospodarenje šumama) i 2 smjerokaza kretanja,
  • postavljene su klupe i stolovi.

Poučna staza s pratećim sadržajima prvenstveno ima javno društvenu namjenu u svrhu poboljšanja turističke ponude grada Gospića, a postojeći sadržaji su besplatni i javno dostupni tijekom cijele godine svim zainteresiranim posjetiteljima.

Ukupna vrijednost projekta:    553.955,00 kn

 

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.