Poučne staze Grada Gospića Krčmar

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. je 2018. godine prijavio EU projekt „Poučna staza Krčmar” na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 08, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, a Ugovor o financiranju potpisan je u kolovozu 2019. godine.

Ovim EU projektom provode se aktivnosti koje obuhvaćaju ulaganje u rekonstrukciju postojeće pješačke staze u poučnu stazu s pratećim sadržajima s krajnjim ciljem educiranja i informiranja budućih posjetitelja o važnosti šuma, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.

Projekt obuhvaća:

  • uređenje i rekonstrukciju poučne staze,
  • postavljanje drvenih sjenica sa garniturom za sjedenje (klupama i stolom), 14 drvenih klupica za sjedenje, 18 koševa za otpatke,
  • postavljanje postaja križnog puta,
  • postavljanje edukativnih i informativnih ploča duž poučne staze s različitim sadržajima i smjerokaza kretanja,
  • postavljanje drvenih WC-a.

Poučna staza s pratećim sadržajima prvenstveno ima javno društvenu namjenu u svrhu poboljšanja turističke ponude grada Gospića, a postojeći sadržaji su besplatni i javno dostupni tijekom cijele godine svim zainteresiranim posjetiteljima.

Početak staze koja vodi na vrh Krčmar (773m) je kod katoličke crkve Gospe Karmelske u Smiljanu. Staza vodi do vrha s kojeg se pružaju prekrasni vidici na cijelu Liku i na grad Gospić.

Ukupna vrijednost projekta:    627.210,00 kn

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.