OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4.  Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku osobno, u poslovnim prostorijama Društva ili u pisanom obliku:

  • Poštom na adresu: Komunalac Gospić d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić
  • Na e-mail adresu: info@komunalac-gospic.hr
  • Predati u prostorijama: Komunalac Gospić d.o.o.

Trgovac je dužan u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

Sukladno čl. 27. st. 4.  Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obavještavamo potrošače da nakon primitka odgovora trgovca na pisani prigovor, odnosno po isteku roka za dostavu odgovora na pisani prigovor, mogu podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača društva Komunalac Gospić d.o.o. osobno, u poslovnim prostorijama Društva ili u pisanom obliku:

  • Poštom na adresu: Komunalac Gospić d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić
  • Na e-mail adresu: info@komunalac-gospic.hr
  • Predati u prostorijama: Komunalac Gospić d.o.o.

Povjerenstvo je dužno odgovoriti potrošaču na zaprimljenu reklamaciju putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od zaprimanja reklamacije.

Uprava Društva

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.