OBAVIJEST o čipiranju zelenih spremnika za miješani komunalni otpad

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da će  dana 10.10.2022. godine započeti čipiranje (označavanje) spremnika za miješani komunalni otpad.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RFID čipovima kako bih se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021). Stoga vas molimo da spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada budu što dostupniji našim djelatnicima. Pored RFID čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.

Molimo vas za razumijevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj obavijesti.

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.