Odvoz miješanog komunalnog otpada, obavijest

Zbog neradnog dana 15. kolovoza (Velika Gospa), neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već će se odvoz obaviti u srijedu, 16. kolovoza 2023.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Lipe, Budak, Stari Lički Osik, Vukšić, Mušaluk, Bilaj, Ribnik.

 

S poštovanjem,

 

Direktor:

Milan Mataija, bacc.oec

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.