Odvoz miješanog komunalnog otpada

Zbog neradnog dana 30. svibnja (Dan državnosti) neće se odvoziti miješani komunalni
otpad prema utvrđenom rasporedu već će se  obaviti u srijedu, 31. svibnja 2023.g.
Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:
Lipe, Budak, Stari Lički Osik, Vukšić, Mušaluk, Bilaj, Ribnik.

S poštovanjem,

Direktor:
Milan Mataija, bacc.oec

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.