OBAVIJEST o čipiranju zelenih spremnika za miješani komunalni otpad

Poštovani korisnici,
svi spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada moraju biti označeni sa RFID
čipovima kako bih se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog
otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju
pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Zakonu o gospodarenju
otpadom (NN 84/2021).

Ukoliko vam spremnik nije čipiran potrebno je javiti se u naše poduzeće da bi mogli isti
čipirati. Svi spremnici koji nisu čipirani neće se prazniti. Obavijest se odnosi na korisnike koji
koriste spremnike 120L, 240L i 1100L (samo plastični pehd spremnik).
Molimo vas za razumijevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj
obavijesti.

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.