Odvoz miješanog komunalnog otpada – 01. studenog (Dan Svih svetih)

Zbog neradnog dana 01. studenog (Dan Svih svetih) neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već će se  obaviti u srijedu, 02. studenog 2022.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama: Lipe, Budak, Stari Lički Osik, Vukšić, Mušaluk, Bilaj, Ribnik.

 

S poštovanjem,

Direktor:

Milan Mataija, bacc.oec

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.