KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

Odvajajmo otpad, reciklirajmo!

Ovim putem Vam ­želimo ukazati na značaj odvojenog prikupljanja otpada. Kao što vam je sigurno poznato, većina otpada mo­že postati korisna sirovina za nove proizvode.

Svakako, ne moramo posebno isticati kako i na taj način naš Grad Gospić činimo da bude još čišći i ljepši.

Stoga, molimo da odvojite malo vremena, te prouč­ite ovaj letak i upoznate se s nekim č­injenicama vezanim za odvojeno prikupljanje otpada.

Primjenom novog Zakona o odr­živom gospodarenju otpadom (NN 94/2013) svi zajedno moramo se prilagoditi novom načinu odlaganja otpada kojeg proizvodimo.

Duž­ni smo razvrstavati otpad, te ga na pravilan način zbrinjavati.

Grad Gospić ulaž­e velike napore u primjenu sustava za odvojeno prikupljanje otpada.

Ciljevi prikupljanja otpada su:

 -   Smanjene ukupne količine otpada koji se odla­že na deponiju,

-   Čistiji i zdraviji okoliš, kako naše tako i nadolazećih generacija.

Uspješni put odvojenog prikupljanja i recikliranja otpada počinje u obitelji, vrtiću i školi.

Dvije su glavne odrednice odvojenog prikupljanja otpada:

 -  Izdvajanje korisnog otpada ( papir, karton, plastika, tekstil, staklo, metali, biorazgradivi otpad ),

-  Izdvajanje štetnih tvari odnosno opasnog otpada ( akumulatori, baterije, lijekovi, ostaci boja, lakova i otapala, stara ulja,  sredstva za zaštitu bilja, fluorescentne cijevi i ž­ivine sijalice ).

Odvojeno odlaganje i prikupljanje pojedinih vrsta komunalnog otpada bit će moguće u kućanstvima putem posebnih posuda i vreća koje će poduzeće Komunalac Gospić d.o.o. podijeliti bez naknade, te putem posebnih posuda i spremnika postavljenih na javnim površinama i u recikla­nom dvorištu.

Za svaku pojedinu vrstu otpada to­čno je određen ključ­ni broj, veli­čina, vrsta i boja spremnika ili posuda!

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.