KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

internet-poslovanje

PREDMET POSLOVANJA:


 

- skupljanje otpada za potrebe drugih

- prijevoz otpada za potrebe drugih

- posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada

- skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanje otpada) odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- uvoz otpada

- izvoz otpada

- stručni poslovi prostornog uređenja

- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

- nadzor nad gradnjom

- računovodstveni poslovi

- računalne i srodne djelatnosti

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

- prijevoz putnika u javnom prometu

- održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- tržnice na malo

- održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika

- obavljanje dimnjačarskih poslova

- javna rasvjeta

- kupnja i prodaja robe

- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i  inozemnom tržištu

- zastupanje inozemnih tvrtki

- pružanja usluga organizacije i naplate parkiranja

- djelatnost sajmova i zabavnih parkova

- djelatnost privatne zaštite

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.