CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆ

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KATEGORIJU „ KUĆANSTVO “
Zapremnina spremnika  

Minimalna javna usluga

 

 

PDV (13%)

 

 

Ukupno

(kn)

Predaja miješanog komunalnog otpada – 1 odvoz (0,06kn/l) PDV (13%) Ukupno

(kn)

Sveukupna cijena s PDV-om za 1 odvoz mjesečno (kn) Sveukupna cijena s PDV-om za 2 odvoza mjesečno (kn) Sveukupna cijena s PDV-om za 3 odvoza mjesečno (kn) Sveukupna cijena s PDV-om za        4 odvoza mjesečno (kn)
Spremnik 120 l 56,00 7,28 63,28 7,20 0,93 8,13 71,41 79,54 87,67 95,80
Spremnik 240 l 56,00 7,28 63,28 14,40 1,87 16,27 79,55 95,82 112,09 128,36
Spremnik 1100 l 56,00 7,28 63,28 66,00 8,58 74,58 137,86 212,44 287,02 361,60
CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KATEGORIJU „ NIJE KUĆANSTVO “
Zapremnina spremnika  

Minimalna javna usluga

 

 

PDV (13%)

 

 

Ukupno

(kn)

Predaja miješanog komunalnog otpada – 1 odvoz (0,16kn/l) PDV (13%) Ukupno

(kn)

Sveukupna cijena s PDV-om za 1 odvoz mjesečno (kn) Sveukupna cijena s PDV-om za 2 odvoza mjesečno (kn) Sveukupna cijena s PDV-om za 3 odvoza mjesečno (kn) Sveukupna cijena s PDV-om za 4  odvoza mjesečno (kn)
Spremnik 120 l 300,00 39,00 339,00 19,20 2,49 21,69 360,69 382,38 404,07 425,76
Spremnik 240 l 300,00 39,00 339,00 38,40 4,99 43,39 382,39 425,78 469,17 512,56
Spremnik 1100 l 300,00 39,00 339,00 176,00 22,88 198,88 537,88 736,76 935,64 1.134,52
Spremnik 3000 l 300,00 39,00 339,00 480,00 62,40 542,40 881,40 1.423,80 1.966,20 2.508,60
Spremnik 5000 l 300,00 39,00 339,00 800,00 104,00 904,00 1.243,00 2.147,00 3.051,00 3.955,00
Spremnik 7000 l 300,00 39,00 339,00 1.120,00 145,60 1.265,60 1.604,60 2.870,20 4.135,80 5.401,40
 

  • Popust od 50% na cijenu javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode manje od 500 litara MKO mjesečno
  • Popust od 20% na cijenu javne usluge za korisnike ne kućanstvo koji proizvode manje od 1.000 litara MKO mjesečno

 

 

 

 

 

 

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.