Odvoz miješanog komunalnog otpada povodom neradnih dana

Zbog neradnog dana, 25. prosinca (Božić) i 01. siječnja (Nova godina), neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već će se obaviti dan ranije, donosno u četvrtak, 24. i 31.prosinca 2020.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Budačka ulica, Lički Novi, Lički Osik.

S poštovanjem,

Direktor:

Milan Mataija, bacc.oec

Ostale Obavijesti

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.