OPĆI UVIJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJE DIMLJAČARSKIH POSLOVA