ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA CJENIK POGREBNIH USLUGA I NAKNADA