OPĆI UVIJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE JAVNE TRŽNICE NA MALO NA PORDUČJU GRADA GOSPIĆA