Odluka o načinu pružanja javne usluge iz siječnja 2022.