2016-04 - Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Gospića