KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

                                    CJENIK GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM
NAZIV PROIZVODA - USLUGE JEDINICA MJERE JEDINIČNA CIJENA (kn)
1. ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - SMEĆA,   
POSUDE VOLUMENA DO 1100 LITARA, ODVOZ JEDNOM TJEDNO  
1.I. Kućanstva (fizičke osobe)    
mjesečni odvoz, odvozi se 1 x tjedno 1 član 26,25
  2 člana 33,75
  3 člana 41,25
  4 člana 48,75
  5 članova i više 56,25
Napomena: U cijeni je uključen i iznos od 1,00 kn/članu za održavanje deponija, te PDV od 25%.
     
1.II. Gospodarski subjekti (pravne osobe)    
ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA litra 0,06
ODRŽAVANJE DEPONIJA - KOEFICIJENT   0,10
UKUPNO litra 0,07
PDV (25 %) litra 0,02
SVEUKUPNO litra 0,09
     
2. ODVOZ I DEPONIRANJE KOMUNALNOG OTPADA - SMEĆA,   
POSUDE VOLUMENA PREKO 1100 LITARA, ODVOZ IZVAN REDOVNOG RASPOREDA
2.I. Svi korisnici (udaljenosti do 3 km u jednom smjeru)  
ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA tura 210,00
ODRŽAVANJE DEPONIJA tura 21,00
UKUPNO tura 231,00
PDV (25 %) tura 57,75
SVEUKUPNO tura 288,75
     
Napomena:  Za udaljenosti preko 3 km dodatno se naplaćuje prijeđeni kilometar po cijeni 6,00 kn/km.
     
3. NABAVA I ISPORUKA SPREMNIKA ZA ODLAGANJE OTPADA  
Cijena se određuje za svaki spremnik i mjesto isporuke temeljem kalkulacije koja se sastoji od: 
          - ulazne cijene na skladište Komunalca Gospić d.o.o. prema računu dobavljača
          - manipulativnog troška (8%) na ulaznu cijenu     
          - transporta spremnika do mjesta isporuke    
          - rada radnika od utovara do povratka na lokaciju utovara  
          - poreza na dodanu vrijednost (PDV)    
Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu mjesečno na osnovi ispostavljenog računa. Rok za   
podmirenje računa naznačen je na svakom pojedinom računu.  

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.