ZAHTJEV-PROMJENA-KORISNIKA-JAVNE-USLUGE-ODVOZA-OTPADA-PREMINULA-OSOBA