PRIJEDLOG CJENIKA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA GOSPIĆA