OPĆI UVJETI O KORIŠTENJU PARKIRALIŠNOG PROSTORA NA JAVNIM OTVORENIM PARKIRALIŠTIMA GRADA GOSPIĆA