Odluka o načinu pružanja javne usluge iz siječnja 2018.