Odluka o visini naknade i uvjetima za uporabu rezerviranog parkirališnog prostora