KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

PDF Bilješke uz financijske izvještaje Komunalac Gospić d.o.o. 2017 

 Preuzmi dokument

PDF  Bilanca, Račun dobiti i gubitka za 2017. godinu Preuzmi dokument 
PDF Odluka o osnivanju povjerenstva   Preuzmi dokument 
PDF Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  PREUZMI DOKUMENT 
PDF  Pravilnik o načinu osnivanja i radu povjerenstva za zastitu potrošača PREUZMI DOKUMENT 

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.