KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

Popis gospodarskih subjekta s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13.  Zakona o javnoj nabavi:

Temeljem članka 13., stavka  9., točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13 i 143/13), vezano za sprječavanje sukoba interesa, ne postoje gospodarski subjekti s kojima bi postojala zakonska zabrana sklapanja Ugovora o javnoj nabavi odnosno okvirnog sporazuma s KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.