Obavijest o redovnoj naplati parkiranja

Obavijest o redovnoj naplati parkiranja

Obavještavamo korisnike javnog parkirališta da sva parkirališta pod upravljanjem trgovačkog društva Komunalaca Gospić, d.o.o,, Gospić počinju s redovnim radom i naplatom od prestanka Odluke o privremenoj obustavi naplate parkiranja na javnim parkiralištima Grada Gospića KLASA: 300-01/20-01/2. LRBROJ: 2125/01-02-20-02 od 24. Continue reading