KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

ZASADI DRVO NE BUDI PANJ poziv 768x1029

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

         Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom.

          Na području grada Gospić (mjesni odbori) određeno je ukupno 11 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokaciji dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Sve naknadne promjene u vezi termina i lokacija zadržavanja mobilnog reciklažnog dvorišta na pojedinim lokacijama građanima će biti dostupne na web stranicama Komunalca Gospić.

Screenshot 2019 01 14 12.52.16

Screenshot 2019 01 14 12.49.33

VAŽNO

  • Korisnici su dužni plave posude s otpadom (papirom) iznijeti na javnu površinu 1-2 m od ruba kolnika, na dan odvoza prema rasporedu najkasnije do 7 sati u suprotnom posuda neće biti ispražnjena.

Zbog neradnog dana 01. siječnja (Nova Godina) neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već se  obaviti u ponedjeljak, 31. prosinca 2018.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Bana I. Karlovića, Vile Velebita, Ulica 30.svibnja 1990., Nikole Tesle, Kralja P.Krešimira, Kaniška ulica (centar do kapelice), Žabička, Velebitska, Kneza L.Milinkovića, Jasikovačka, Kneza Novaka, Bilajska, Lipovska, Senjska, Crikvenička, Dubrovačka, Žabica, Donja Kaniža, Zadarska, Riječka, Lovinačka, Karlovačka, Pakračka, Splitska, Slunjska, Vukovarska, Osiječka, Varaždinska, Ribnička, Lipe, Budak, Stari Lički Osik, Mušaluk, Vukšić.

Također odvoz papira predviđen za ponedjeljak 31.12.2018. neće se odvoziti prema utvrđenom rasporedu već će se obaviti u četvrtak 03. siječnja 2019.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Ante Starčevića, Frana Kurelca, Eugena Kumičića, Popa F.Biničkog, Lavoslava Vukelića,      Ivana Gojtana, Miroslava Kraljevića, Neznanih junaka, Senjskih žrtava, Popa N.Mašića,       Vjenceslava Novaka, Pazariška, Ferdinanda Kovačevića, Kneza Domagoja, Vladimira  Nazora, S.S. Kranjčevića,  Antuna Gustava Matoša, Hrv. Književnika, Augusta Šenoe, Tina Ujevića, Bužimska.

S poštovanjem,

Direktor:

Milan Mataija, bacc.oec         

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.