KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

Poštovani korisnici, uz račune za 01. mjesec 2020. godine, svim korisnicima komunalne usluge odvoza otpada dostavljena je i “Izjava o korištenju javne usluge za fizičke i pravne osobe” koju je potrebno ispuniti i vratiti davatelju javne usluge poštanskom pošiljkom ili osobnim dolaskom na adresu Bužimska 10, Gospić.

U navedenoj izjavi, omaškom je naveden dio teksta :

“Korisnik usluge dužan je vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave ovjerene potpisom korisnika usluge”

Te se isti zamjenjuje tekstom:

“Korisnik usluge dužan je vratiti davatelju javne usluge obje stranice Izjave ovjerene potpisom korisnika usluge”.

Ispričavamo se na nastaloj pogrešci te Vas molimo da navedenu Izjavu popunite i dostavite u roku od 15 dana od primitka iste.

ODVOZ PAPIRA

VAŽNO

  • Korisnici su dužni plave posude s otpadom (papirom) iznijeti na javnu površinu 1-2 m od ruba kolnika, na dan odvoza prema rasporedu najkasnije do 7 sati u suprotnom posuda neće biti ispražnjena.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

         Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom.

Opširnije:OBAVIJEST o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Zbog neradnog dana 25. prosinca (Božić) neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već će se  obaviti u utorak, 24. prosinca 2019.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Kaniška, Put pobjede Hrvatske garde, Ivana Horvaćanina, Čanić gaj, Mirkovci, Kralja Tomislava, Pazariška, Zagrebačka, Kneza Jerka Rukavine, Trnovačka, Podoštra, Katarine Zrinske, Budačka, Brušane.

          Također, dana 01. siječnja (Nova Godina) neće se odvoziti miješani komunalni otpad, za iste korisnike u navedenim ulicama, prema utvrđenom rasporedu već će se  obaviti u utorak, 31. prosinca 2019.g.

S poštovanjem,

                                                                                                                      Direktor:

                                                                                                 Milan Mataija, bacc.oec     

ZASADI DRVO NE BUDI PANJ poziv 768x1029

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.