KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.

Naručitelj Komunalac Gospić d.o.o. pokrenuo je postupak javne nabave radova za energetsku obnovu višestambenih zgrada:

  1. Zgrada Ugovnica – Vile Velebita 1,3,5, Kaniška 12,14,16,18, Bana Ivana Karlovića 11
  2. Zgrada Čardak – Ulica 118. brigade Hrvatske Vojske 1

Nabave su pokrenute temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se jave na navedene natječaje.

Rok za dostavu ponuda je 16.11.2018. godine do 12:00 sati na adresu sjedišta Naručitelja.

Sva potrebna dokumentacija priložena je u privitku te na Internet stranici www.strukturnifondovi.hr

 

1. Dokumentacija o nabavi - Čardak

2. Dokumentacija o nabavi - Uglovnica

Zbog neradnog dana  na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već se  obaviti u utorak, 3. travnja 2018.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Dr. Ante Starčevića, Frana Kurelca, Eugena Kumičića,Popa F. Biničkog, Lavoslava Vukelića, Ivana Gojtana, Miroslava Kraljevića, Neznanih junaka, Senjskih žrtava, Popa Nikole Mašića,Vjenceslava Novaka, Pazariška ul.,Ferdinanda Kovačevića, Kneza Domagoja, Vladimira Nazora, S.S.Kranjčevića, A.G. Matoša, Ul. Hrvatskih književnika, Augusta Šenoe, Tina Ujevića, Bužimska ul.  

S poštovanjem,

Direktor:

Milan Mataija,bacc.oec.

Naručitelj Komunalac Gospić d.o.o. pokrenuo je postupke nabave radova energetske učinkovitosti dvije višestambene zgrade u Gospiću.

Nabave su pokrenute temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva, referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se jave na navedene natječaje.

Rok za dostavu ponuda je 18.04.2018. godine do 11:00 sati na adresu sjedišta Naručitelja.

Sva potrebna dokumentacija priložena je u privitku.

1. Dokumentacija o nabavi Ulica 118. brigade Hrvatske vojske 1

 

2. Dokumentacija o nabavi Vile Velebita 1,3,5, Kaniška 12,14,16,18, Bana Ivana Karlovića 11

Screenshot 2018 02 01 18.08.34

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište omogućeno je neprekidno, 24 sata dnevno, zbog samostalne konstrukcije koja ne zahtijeva prisutnost osobe za rad. U njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: lijekovi, stare baterije, papir i karton, plastika, metal, staklo, odjeća, odbačena električna i elektronska oprema, fluorescentne i štedne žarulje, ambalaža koja je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža pod pritiskom. Na području grada Gospić (mjesni odbori) određeno je ukupno 11 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Rasporedom je predviđeno da na svakom lokaciji dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju. Sve naknadne promjene u vezi termina i lokacija zadržavanja mobilnog reciklažnog dvorišta na pojedinim lokacijama građanima će biti dostupne na web stranicama Komunalca Gospić.

Screenshot 2018 02 01 18.08.03

Usluga Gospić | Grad Gospić | Ličko Senjska Županija

Copyright © 2014. All Rights Reserved.